Нехай книга
цього Закону
не відійде від
твоїх уст...

Ісуса Навина 1:8

Дошкільнята (3-5 років)

Навчальна програма недільної школи

Вік дітей - 5 років

Усього - 31 година

Вступ (3 год.)

№ п/п Назва теми уроку Мета уроку
1.

Благословення церкви

Бібл. текст: Вих. 35:4-36:7; 40:34-36

З.В.: «Святиню Мою будете шанувати.» Лев. 19:30.

- вчити дітей прагнути благословення церкви та виявляти повагу і пошану до Божого дому.

2.

Біблія – Слово Боже

Бібл. текст: Іс. Нав. 1:8

З.В.: «… нехай я почую, що каже Бог»

Пс. 84:9.

- допомогти дітям зрозуміти, що Біблія –це Слово Боже ;

- прищеплювати дітям любов до Слова Божого.

3.

Молитва – розмова з Богом

Бібл. текст: І Сам. 1-2:2; 18-21

З.В.: «Ти зглянешся на молитву Свого раба» І Цар. 8:28.

- розкрити, що молитва – це розмова з Богом й Господь чує її;

- прививати дітям любов до молитви;

-прищеплювати дітям бажання спілкуватись з Богом.

Розділ І. Бог з нами (4 год.)

4.

Господь піклується про нас

Бібл. текст: Вих. 2:1-10

З.В.: «…Він піклується вами» 1 Пет. 5:7.

- показати дітям, що  Бог піклувався про Мойсея  й  Він піклується про нас;

- прививати дітям почуття вдячності за Його турботу.

5.

Господь – наш захисник

Бібл. текст: Вих. 13:17-18; 14:5-31;15:1

З.В.: «Охорона моя та твердине моя, Боже мій» Пс. 90:2.

- показати дітям, що  Бог захистив народ ізраїльський й захищає нас.

- вчити дітей довірятись Господу.

6.

Господь дає нам їжу

Бібл. текст: Вих. 16:1-26, Чис. 11:7-9

З.В.: «… щоб Ти часу свого поживу їм дав» Пс. 103:27.

- пояснити дітям, що Бог подає нам все необхідне;

- виховувати у дітей почуття вдячності за їжу, одяг, здоровя та інші благословіння в житті.

7.

Підсумковий урок з теми «Бог з нами»

Бібл. текст: Пс.90

З.В.: повторити вивчене

- узагальнити та закріпити знання дітей з теми: «Бог з нами»

8. Участь дітей в Святі жнив або Дні подяки церкви.

Розділ ІІ. Бог допомагає робити добро (5 год.)

9.

Бог допомагає нам ділитися

Бібл. текст: Ів. 6:1-13

З.В.: «… усім робімо добро» Гал. 6:10.

- показати дітям, що Бог з маленького може зробити велике;

- вчити дітей ділитися з іншими тим, що маєш;

- виховувати у дітей доброту, милосердя.

10.

Бог допомагає мені бути слухняним

Бібл. текст: Бут. 6:5-22; 7:1-8,22 9:12-16

З.В.: «…будемо слухатися голосу Господа..»  Єр.  42:6.

- показати дітям значення послуху у житті;

- вчити дітей бути слухняними Богові та батькам;

11.

Бог допомагає мені бути вдячним

Бібл. текст: Лк. 17:11-19

З.В.: «Подяку складайте за все» 1 Сол. 5:18.

- вчити дітей за все дякувати;

- виховувати у дітей почуття вдячності.

12.

Я можу допомагати людям

Бібл. текст: 2 Цар. 5:1-15

З.В.: «не бійся… бо я Бог твій!.. і тобі поможу” Іс. 41:10.

- показати дітям, як вони можуть допомагати людям;

- виховувати у дітей доброту.

13.

Підсумковий урок з теми «Бог допомагає робити добро»

Бібл. текст: Гал. 6:9-10

З.В.: повторити вивчене протягом теми

- узагальнити та закріпити знання, отримані протягом вивчення теми.

14. Участь дітей в служінні

Розділ ІІІ. Бог дає нам друзів (5 год. + 1 Свято Пасхи)

15.

Хто є справжній друг?

Бібл. текст: 1 Сам. 18:3-4, 20:16-32, 34-42

З.В.: «Друг любить за всякого часу...»

Пр. 17:17.

- дати поняття про дружбу;

- виховувати у дітей любов та повагу до своїх друзів.

16.

Друзі вміють слухати

Бібл. текст: Лк. 10:38-42

З.В.: «Марія... слухала слова Його»

Лк. 10:38.

- вчити дітей  слухати інших;

- виховувати у дітей шанобливе ставлення  до людей.

17.

Друзі вміють допомагати

Бібл. текст: Мр. 2:1-12

З.В.: «Діточки, - любімо... ділом та правдою» 1 Ів. 3:18.

- вчити дітей допомагати друзям та іншим людям;

- виховувати у дітей милосердя та співчуття до людей.

18.

Друзі старанно навчаються

Бібл. текст: Дії 18:1-4, 18-21, 24-28, 1 Кор. 16-19

З.В.: «Чого ви від мене й навчилися, і прийняли, і чули  та бачили, - робіть те!» Фил. 4:9.

- розповісти дітям, як вони можуть нести Євангельську вістку іншим;

- виховувати у дітей старанність.

19.

Підсумковий урок з теми «Бог дає нам друзів»

Бібл. текст: Пр. 17:17

З.В.: повторити вивчені протягом теми

- узагальнити та закріпити знання дітей з теми: «Бог дає нам друзів»

20. Участь дітей в служінні

Розділ ІV. Я вивчаю про Ісуса (6 год.)

21.

 Різдво

Бібл. текст: Мт. 2:1-12

З.В.: «…Ми… прибули поклонитись Йому» Мт.  2:2.

- пояснити дітям важливість поклоніння Ісусу;

- виховувати у дітей любов до Бога.

22.

Ісус – Син Божий

Бібл. текст: Мр. 9:2-8, Мт. 16:13-17

З.В.: «Ти – Христос, Син Бога Живого»

 Мт. 16:16.

- розкрити дітям , що Ісус – Син Божий;

- виховувати у дітей ставлення до Ісуса як до Сина Божого.

23.

В’їзд Ісуса до Єрусалиму

Бібл. текст: Мт. 21:1-10, Мр.  11:1-10

З.В.: «Ось до тебе йде Цар твій!» Мт. 21:5.

- показати дітям значення приходу Ісуса на землю;

- виховувати у дітей любов до Христа, як нашого Спасителя.

24.

Смерть Христа

Бібл. текст: Лк.23:26-56, 24:1-2

З.В.: « .. Ісус був умер і воскрес...»

1Сол. 4:14.

- показати дітям, шо смерть не має влади над Ісусом;

- прищепити віру у воскресіння після смерті.

25.

Ісус живий!

Бібл. текст: Лк. 27:47-52, 23:33-55,

Мт. 28:1-9

З.В.: «

- розповісти про події Пасхи та значення смерті й воскресіння Господнього;

- виховувати у дітей почуття вдячності Богові за спасіння.

26.

Підсумковий урок з теми «Я вивчаю про Ісуса»

Бібл. текст: Мк. 9: 2-8

З.В.: повторити вивчені вірші

- узагальнити та закріпити знання дітей з теми «Я вивчаю про Ісуса»

Розділ V. Як навчав Ісус (4 год.)

27.

Ісус розповідав про сіяча

Бібл. текст: Лк. 8:4-8

З.В.: «Вийшов сіяч ось, щоб сіяти» Мк. 4:3.

- вчити дітей бути уважними до Слова Божого;

- виховувати у дітей старанність у вивченнні Слова Божого.

28.

Ісус розповідав про ближнього

Бібл. текст: Лк. 10:25-37

З.В.: «Люби… свого ближнього, як самого себе» Лк. 10:27.

- розповісти дітям, хто є ближній;

- виховувати у дітей співчуття до людей, милосердя та бажання допомагати їм.

29.

«Золоте правило»

Бібл. текст: Мт. 5:38-48, 7:12,Лк. 6:27-36

З.В.: «І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви.» Лк.6:31.

- вчити дітей, що співпереживаючи іншим, ми догоджаємо Богові;

- виховувати доброту.

30.

Підсумковий з теми «Як навчав Ісус»

Бібл. текст:Мт. 5:1

З.В.: повторити вивчені протягом теми

- узагальнити та закріпити знання дітей з теми «Уроки, якими навчав Ісус»

31.

Підсумковий урок за рік

З.В.: повторити вивчені протягом року

- узагальнити, закріпити знання, що отримані протягом року; підвести підсумки навчального року.